De gemeenteraad en wethouder in Amersfoort zijn het niet eens geworden over de aanpak van het tekort aan sociale huurwoningen. Er zijn de komende jaren 2000 nieuwe woningen nodig.

De drie woningcorporaties van de stad bezitten samen zo’n 25.000 woningen, sommigen hiervan gaan in de verkoop. Het aantal mensen dat op een huurwoning wacht is bijna net zo groot: 24.206. Dat aantal blijft oplopen door de groei van de bevolking en een sterke toename van het aantal urgente gevallen.

Woonwethouder Fleur Imming (PvdA) ging in gesprek met de raadsfracties om tot een oplossing te komen. Ze gaven akkoord aan het verzoek aan de corporaties even te stoppen met woningverkoop, maar zagen het niet zitten om zelf financiële middelen ter beschikking te stellen om de woningbouw te stimuleren. Corporaties hebben tegenwoordig weinig geld voor woningbouw, in Amersfoort moeten de corporaties toestemming vragen om sociale huurwoningen te bouwen. Na het maken van ‘prestatieafspraken’ wordt de toestemming pas verstrekt door het rijk.

Bron: gelderlander.nl

Rate this post