Het kabinet wil het aantrekkelijker maken voor investeerders om leegstaande kantoorpanden of verzorgingshuizen te gaan omzetten in huurwoningen. Minister Blok (Wonen) heeft enkele huurregels die voor deze investeerders van toepassing zijn op verzoek van de VVD en PvdA gewijzigd.

Bedrijven die lege kantoorpanden of verzorgingshuizen ombouwen tot huurwoningen hoeven dertig jaar geen verhuurdersheffing te betalen. Ook hoeven zij zich niet te houden aan het puntensysteem dat de maximale huurprijs bepaalt. Ook is het kabinet bereid om het woningwaarderingsstelsel voor de verbouwde panden te schrappen. Het puntensysteem bepaald te maximale huurprijs en weerhoudt beleggers vaak om te investeren in afgedankte kantoorpanden.
B
Bron: De Telegraaf

Rate this post